Har du en grundèr-ide eller ønsker å starte egen bedrift? Nå hjelper vi deg i oppstarten.

 Torsdag 13.oktober fra kl. 17 00 – 20 00 arrangeres Etablererkurs i Aurskog Næringspark ( tidligere Think).

I Grunnkurset tar vi for oss viktige spørsmål i forbindelse med å etablere og drive en bedrift.  I tillegg får du får tips om nettsteder og andre kilder som er nyttige for deg som gründer. Og – viktigst av alt – du treffer andre i samme situasjon som kan bli en viktig del av nettverket ditt!

Grunnkurset er gratis.

Påmelding: http://www.etablerer-akershus.no/v%C3%A5re-kurs/romerike/grunnkurs

Er det spørsmål så ta kontakt med undertegnede:

Erik Bakke
Næringsutvikler i Aurskog – Høland kommune
Dir.nr: 63852737 / 91178822

etablerertjenesten-logoOppmed_logo-620x184

Annonse AHU etablererkurs