Aurskog-Høland Utvikling har tett samarbeid med Aurskog-Høland Utbyggingselskap. Den siste store jobben de gjorde sammen var kjøp og utleie av «Think»-fabrikken, til Telemark Kildevann. Vi tok en prat med daglig leder Nils Svensøy om utbyggingsselskapets rolle.

 

Hva er primæroppgaven for Utbyggingsselskapet?  – Utbyggingsselskapet er 100 % eiet av kommunen. Formålet med selskapet er å tilrettelegge for etablering nye arbeidsplasser og bevare eksisterende, forklarer Nils.

Utbyggingselskapet har tilgjengelig ferdig regulerte tomter til en rimelig pris i Aurskog-Høland, og bedrifter kan benytte de til å bygge næringsbygg og leie de tilbake på gunstige vilkår. – På den måten kan de benytte sin egen kapital til å investere i maskiner, utstyr og markeder, sier Nils.

Dere har vært tett involvert i jobben med å få Telemark Kildevann til Aurskog. Hva har din rolle vært inne i dette arbeidet? – Vi har forhandlet frem sammen med næringsutvikler Erik Bakke i kommunen, en avtale om kjøp og tilbakeleie av «Think» bygget. Det viste seg at dette var godt egnet bygg for virksomheten samtidig som det har en god beliggenhet i forhold til kunder og markeder de betjener.

 

Nils Svensøy, daglig leder i AH Utbyggingsselskap

Nils Svensøy, daglig leder i AH Utbyggingsselskap

Hva er dine synspunkter om næringslivet i AH?  – AH er en typisk pendlerkommune til Romerike og Oslo. Kommunens beliggenhet gjør at den må være aktiv i markedet for å tiltrekke seg bedrifter. I den sammenheng er Utbyggingsselskapet et viktig verktøy ved å ha tilgjengelige tomter og eiendommer som bedrifter kan benytte.

 

Hvorfor skal bedrifter etablere seg eller flytte til Aurskog-Høland? – AH er en kommune med mye tilgjengelig og stabil arbeidskraft. Det er rimeligere å etablere seg her samtidig som det er kort vei (kortere enn mange er klar over) til hovedmarkedet i Norge. I AH kan familier fortsatt etablere seg med hus til en grei pris i  trygge og landlige omgivelser. AH er en naturperle med store friområder og aktive idrettslag og foreninger.

 

Vi sier tusen takk til Nils, og vi ønsker han lykke til med nye prosjekter. Vi håper å høre fra han snart igjen. Du kan lese mer om selskapet på nettsiden: http://www.utbyggingsselskapet.no/