Aurskog – Høland Utvikling ønsker å vite hva de ulike næringene og pendlerne mener om bompenge-finansiering av ny bru over Glomma. Det sies at bompenger kan fremskynde arbeidet betydelig, så ønsker du en bompengefinansiert glommakryssing eller ikke? Vi ønsker å få vite din mening om dette, slik at vi kan få innsikt og gode data på hvordan næringslivet og pendlerne tenker og ønsker.

 

Undersøkelsen er nå avsluttet. Tusen takk for alle svarene vi fikk.