Vi kan tilby store tomter til plasskrevende næring, meget konkurransedyktige priser, lojal arbeidskraft og nærhet til Oslo og Gardermoen.

Bliksrud næringspark

Ca 170 mål regulert for salg eller utleie – tomt eller ferdig bygget gjennom Aurskog – Høland utbyggingsselskap AS. Ligger inntil riksvei 170, ca 55 km til Oslo, ca 30 km til Fetsund, og noen hundre meter til kommunesenteret Bjørkelangen. Ca.50 mål ledig. Tomteprisene ligger på 500-600 kr per kvm, inklusive vann, vei og kloakk til tomtegrense.

Kontakt vår næringsutvikler Erik Bakke på telefon 911 78 822 for interesse.

Finstadhagen næringspark

Ca 100 mål regulert for salg eller utleie – tomt eller ferdig bygget gjennom Aurskog – Høland utbyggingsselskap AS. Ligger inntil riksvei 170, ca 45 km til Oslo, ca 20 km til Lillestrøm, og noen hundre meter til tettstedet Aurskog. Vi har igjen 12 daa, liggende inntil riksvei 170. Tomteprisene ligger på 500-600 kr per kvm, inklusive vann, vei og kloakk til tomtegrense.

Kontakt vår næringsutvikler Erik Bakke på telefon 911 78 822 for interesse.

Kjellingmo næringspark

Ca 85 mål regulert for salg eller utleie – tomt eller ferdig bygget.  Og opsjon på ytterligere 75 mål.Salgbare tomter fra 2016.Egner seg godt til plasskrevende næring. Ligger inntil riksvei 170, ca 40 km til Oslo, ca 20 km til Lillestrøm, og ca 4 km til tettstedet Aurskog.

Kontakt vår næringsutvikler Erik Bakke på telefon 911 78 822 for interesse.