Aurskog-Høland er en kommune med en aktiv næringspolitikk. Vårt verdigrunnlag «RAUS» skal stå som et fundament for all næringsutvikling. I en tradisjonell landbrukskommune som vår med en betydelig nedgang i antall årsverk i jord og skogbruk, sier det seg selv at næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser må være en prioritert oppgave. En av hovedmålsetningene i Aurskog-Høland er å gi gode vilkår for et variert næringsliv med aktiv deltagelse og tilrettelegging basert på bærekraftig bruk av areal og miljø.