Aurskog-Høland i tall

Antall innbyggere pr 30.06.2016 16.057
Landareal 894,66 km2
Ferskvannareal 66,97 km2

I Statistisk sentralbyrås Statistikkbank kan du finne andre tall om Auskog-Høland kommune, og resten av landet.

Kommunen har 8 tettsteder: Bjørkelangen, Løken, Hemnes, Fosser, Momoen, Setskog, Aurskog og Lierfoss. Bjørkelangen er kommunesenteret hvor Rådhuset ligger.

Det er full barnehagedekning i Aurskog-Høland kommune. Vi har 7 kommunale og 9 private barnehager fordelt rundt i kommunen. Tre av barnehagene er ”åpen barnehage”.

Det er seks grunnskoler i kommunen, tre av disse er 1-10 skoler og alle har tilbud om SFO. Det finnes også to videregående skoler. Begge ligger på Bjørkelangen.

Kommunen har tre sykehjem med tilhørende hjemmetjenestetilbud. To steder i kommunen finnes boveiledertjeneser for funkjsonshemmede. Det finnes også egen bolig for yngre funksjonshemmede og en institusjon innenfor psykiatri og rehabilitering.

En kommune i sterk vekst

Det satses stort på å utvikle og ta vare på næringslivet som finnes i kommunen. Vi  har egen næringskonsulent som følger opp eksisterende bedrifter og gir stimulering til ny etablering.

I årene som kommer skal det bygges ny skole på Bjørkelangen, nytt helsehus for hele befolkningen og svømmebasseng. Vi er en kommune som har fokus på utvikling og det er vi stolte av.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge. Idrettsmiljøet  er godt og det finnes mange frivillige organisasjoner. De store skogs- og naturområdene med tilhørende sjøer og vassdrag gir muligheter for et rikt friluftsliv.