Bjørkelangen Handelsstand har tradisjoner tilbake til 70-tallet. På et ekstraordinært årsmøte i mai 2008 byttet vi navn til Bjørkelangen Næringsforening.  BNF er i dag en aktiv forening med ca. 90 medlemmer. Hovedmålet er å virke som paraplyorganisasjon for alle Næringsdrivende (handel, håndverk, industri) på Bjørkelangen. Systematisk arbeid med merkevarebygging under slagordet Landsbyen Vår har gitt resultater. Bjørkelangen er i dag det ledende handelssentra på Østre Romerike. Detaljhandelen har hatt en god utvikling, og du finner det fleste bransjer representert. Flere landsdekkende kjeder både i detaljhandel og andre bransjer er å finne på Bjørkelangen.

Festningsasen 2BNF står også bak Bjørkelangen Parkvesen som gjennom hele året holder Bjørkelangen rent og pent. Herunder også klipping av gress og stell av ulike blomsterinstallasjoner. Dette prosjektet er et samarbeid med Jobberiet as (tidligere ASVO). BNF står overordnet ansvarlig for en rekke aktiviteter gjennom året – der Bjørkemarten i slutten av juni er det største arrangementet. Vi samarbeider også med Midtsommerfest, Aurskog-Høland Rally og Bjørkelangen Musikkfestival for å fremme disse flotte arrangementene som finner sted i Landsbyen i sommerhalvåret.

Egen avis utgis 6 ganger i året, og distribueres til store deler av Romerike. Sammen med utbyggere utgir også BNF en utbyggeravis 1 gang pr. år. Denne som en del av markedsføringen av stedet og de ulike byggeprosjektene. Distribueres til 80.000 husstander på Romerike og i Groruddalen. Egen handelsanalyse gjennomføres årlig med tanke på å tiltrekke seg bransjer med potensiale og for å treffe tiltak mot handelslekkasje.

Egen hjemmeside: www.bjorkelangen.no

Ta gjerne kontakt på telefon eller e-post:

Bjørkelangen Næringsforening v/leder Carl Fredrik Havnås   975 50 520 cfh@hsbank.no