Visjon

A-H skal bli et av de beste stedene å bo og jobbe på Romerike

Overordnet mål:

A-H skal være en attraktiv vekstregion for nyskaping, kompetanseutvikling og trivsel.

A-H Utvikling  skal aktivt jobbe for å bygge et utviklings og næringsmiljø som fører til flere arbeidsplasser, vekst, trivsel og lønnsomhet i regionen og for menneskene som til enhver tid oppholder seg her.

A-H Utvikling  skal være et forum hvor privat næringsliv, private interesser og initiativ, frivillige organisasjoner og kommunale tilbud jobber sammen og på tvers av etablerte rammer, til beste for innbyggere og næringsliv i regionen.