Aurskog Sparebank og Høland og Setskog Sparebank har i fellesskap etablert næringsfondet.

Hvordan søke

Kommunen har ansvaret for å administrere fondet. Her finner du søknadsskjema. 

Søknadskjema sendes til:
Aurskog-Høland kommune
Rådhusveien 3
1940 Bjørkelangen

Vedtekter

Tilskudd utbetales i henhold til fastsatte vedtekter der produksjons- og servicerettede virksomheter er prioritert. Tradisjonell handelsvirksomhet faller utenfor fondets virkeområde.

Her kan du lese brosjyren om Sparebankenes næringsfond