Aurskog-Høland kommune er opptatt av å skape flere arbeidsplasser i kommunen.

En aktiv næringspolitikk

Aurskog-Høland kommunes verdigrunnlag «RAUS» skal stå som et fundament for all næringsutvikling. Det er viktig å ta vare på eksisterende og søke å få etablert nye virksomheter. I Aurskog-Høland finnes solid og stabil arbeidskraft, digital infrastruktur, store næringsarealer og konkurransedyktige priser.

De nye næringene strekker seg over et vidt spekter av virksomhet innenfor handel. service og produksjon. De nye virksomhetene har hovedsaklig postadresse i Aurskog, Bjørkelangen eller Løken.

Aurskog-Høland kommune har en relativt aktiv næringspolitikk. Kommunens næringskomite, bestående av formannskapet med ordfører som leder, ivaretar det nærmeste politiske ansvaret for kommunens næringspolitikk.

Aurskog-Høland kommune har en egen næringsutvikler i 100 prosent stilling.

Aktive på mange fronter

Det kommunale selskapet Aurskog-Høland utbyggingsselskap, kan bistå med å finne egnede arealer og lokaler til ny virksomhet. Kommunen skårer godt på rask saksbehandlingstid i forhold til regulering og byggesaksbehandling.

Næringsfondet som de lokale sparebankene har etablert, vil i mange tilfeller kunne gi økonomiske bidrag ved igangsetting av ny virksomhet. Kommunen står for administrasjonen av fondet.

Aurskog-Høland kommune har egen etablerertjeneste. Her kan nyetablererer få tips og veileding i oppstart av egen bedrift.

Kommunen har også tatt initiativ til opprettelse av et næringsråd som organ for idèmyldring, nettverksbygging og som høringsinstans.

Unge gründere også

Foto: Espen Bråthen.

Aurskog-Høland kommune har i hvert tettsted meget aktive næringsforeninger som arbeider aktivt for utviklingen bygda. Disse foreningene har også inngått en samarbeidsforening som heter Aurskog-Høland utvikling, som arbeider mot felles utvikling av kommunen.

Kommunen satser også på å stimulere gründere gjennom ordningen ungt entreprenørskap både i grunnskolen og den videregående skole.

Aurskog-Høland kommune ønsker å fremstå som en næringsvennlig kommune og ønsker nye etablerere velkommen til kommunen. Kommunen leder og deltar i en rekke næringsprosjekter rettet mot landbruk.